- Chi nhánh Quận 12 - 371 Nguyễn Ảnh Thủ (0902.394.302)
 
- Chi nhánh Minh Hưng - Bù Đăng - Bình Phước (0969.406.439)
 
- Chi nhánh Gia Nghĩa - Đăk Nông (0869.886.175)