17 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128F1/4TH 23.8 inch
- 14%

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128F1/4TH 23.8 inch

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128F1/4TH 21.5 inch
9,900,000₫ 11,500,000₫
Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128K/4TH 19 inch
- 13%

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128K/4TH 19 inch

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128K/4TH 19 inch
7,100,000₫ 8,200,000₫
Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128K4/4TH 22 inch
- 9%

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128K4/4TH 22 inch

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128Z/4TH 21.5 inch
8,600,000₫ 9,400,000₫
Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128K6-G6 22 inch
- 11%

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128K6-G6 22 inch

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128K6-G6 22 inch
7,800,000₫ 8,800,000₫
Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128Z/4TH 21.5 inch
- 8%

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128Z/4TH 21.5 inch

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128Z/4TH 21.5 inch
8,100,000₫ 8,800,000₫
Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58256D3/6TH 27 inch
- 10%

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58256D3/6TH 27 inch

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58128F1/4TH 21.5 inch
12,400,000₫ 13,800,000₫
Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58256K6-G6 22 inch
- 15%

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58256K6-G6 22 inch

Máy tính để bàn All in One Core i5 Climax CL-i58256K6-G6 22 inch
8,100,000₫ 9,500,000₫
Máy tính để bàn All in One Core i7 Climax CL-i78256F1-G6 23.8 inch
- 18%

Máy tính để bàn All in One Core i7 Climax CL-i78256F1-G6 23.8 inch

Máy tính để bàn All in One Core i7 Climax CL-i78256F1-G6 23.8 inch
10,600,000₫ 12,900,000₫
Máy tính để bàn mini PC Core i5 Climax CL-M8256-P5
- 29%

Máy tính để bàn mini PC Core i5 Climax CL-M8256-P5

Máy tính để bàn mini PC Core i5 Climax CL-M8256-P5
5,500,000₫ 7,800,000₫
Máy tính để bàn mini PC Core i5 Climax CL-M8256-T5
- 28%

Máy tính để bàn mini PC Core i5 Climax CL-M8256-T5

Máy tính để bàn mini PC Core i5 Climax CL-M8256-T5
5,800,000₫ 8,000,000₫
Máy tính để bàn mini PC Core i7 Climax CL-M8256-P7
- 14%

Máy tính để bàn mini PC Core i7 Climax CL-M8256-P7

Máy tính để bàn mini PC Core i7 Climax CL-M8256-P7
7,400,000₫ 8,600,000₫
Máy tính để bàn mini PC Core i7 Climax CL-M8256-T7
- 14%

Máy tính để bàn mini PC Core i7 Climax CL-M8256-T7

Máy tính để bàn mini PC Core i7 Climax CL-M8256-T7
7,700,000₫ 9,000,000₫