48 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
BỘ 4 CAMERA IP UNV NONE POE
- 29%

BỘ 4 CAMERA IP UNV NONE POE

BỘ 4 CAMERA IP UniView (Chưa bao gồm VAT)
8,316,000₫ 11,642,400₫
BỘ KIT UNV 2 CAMERA IP
- 29%

BỘ KIT UNV 2 CAMERA IP

BỘ KIT UNV 2 CAMERA IP (Giá đã gồm VAT)
5,346,000₫ 7,484,400₫
BỘ KIT UNV 4 CAMERA IP POE
- 29%

BỘ KIT UNV 4 CAMERA IP POE

BỘ KIT UNV 2 CAMERA IP (Giá đã gồm VAT)
10,098,000₫ 14,137,200₫
Camera IP thông minh UNV IPC322LB-DSF28K
- 29%

Camera IP thông minh UNV IPC322LB-DSF28K

Camera IP thông minh UNV IPC322LB-DSF28K (Đã bao gồm VAT)
1,540,000₫ 2,156,000₫
Camera IP thông minh UNV IPC323LR3-VSPF28-F
- 29%

Camera IP thông minh UNV IPC323LR3-VSPF28-F

Camera IP thông minh UNV IPC323LR3-VSPF28-F (Đã bao gồm VAT)
1,386,000₫ 1,940,400₫
Camera IP thông minh UNV IPC3612LB-ADF28K
- 29%

Camera IP thông minh UNV IPC3612LB-ADF28K

Camera IP thông minh UNV IPC3612LB-ADF28K (Đã bao gồm VAT)
1,485,000₫ 2,079,000₫
Camera IP thông minh UNV IPC3613LR3-PF28-F
- 29%

Camera IP thông minh UNV IPC3613LR3-PF28-F

Camera IP thông minh UNV IPC3613LR3-PF28-F (Đã bao gồm VAT)
1,518,000₫ 2,125,200₫
Camera IP UNV 4 Megapixel IPC324LR3-VSPF28-D PoE
- 29%

Camera IP UNV 4 Megapixel IPC324LR3-VSPF28-D PoE

Camera IP UNV 4 Megapixel IPC324LR3-VSPF28-D (Đã bao gồm VAT)
1,903,000₫ 2,664,200₫
Camera IP UNV IPC2122CR3-F40-A None-PoE
- 29%

Camera IP UNV IPC2122CR3-F40-A None-PoE

Camera IP UNV IPC2122CR3-F40-A (Đã bao gồm VAT)
726,000₫ 1,016,400₫
Camera IP UNV IPC2322LB-ADZK PoE
- 29%

Camera IP UNV IPC2322LB-ADZK PoE

Camera IP UNV IPC2322LB-ADZK PoE (Đã bao gồm VAT)
3,058,000₫ 4,281,200₫
Camera IP UNV IPC2322LBR3-SPZ28-D PoE
- 29%

Camera IP UNV IPC2322LBR3-SPZ28-D PoE

Camera IP UNV IPC2322LBR3-SPZ28-D PoE (Đã bao gồm VAT)
3,740,000₫ 5,236,000₫
Camera IP UNV IPC2C22CR6-PF40-A PoE
- 29%

Camera IP UNV IPC2C22CR6-PF40-A PoE

Camera IP UNV IPC2C22CR6-PF40-A PoE (Đã bao gồm VAT)
1,738,000₫ 2,433,200₫
Camera IP UNV IPC322CR3-VSPF28-A PoE
- 29%

Camera IP UNV IPC322CR3-VSPF28-A PoE

Camera IP WIFI UNV IPC322CR3-VSPF28-A PoE (Đã bao gồm VAT)
968,000₫ 1,355,200₫
Camera IP UNV IPC322LB-SF28-A PoE
- 29%

Camera IP UNV IPC322LB-SF28-A PoE

Camera IP IPC322LB-SF28-A PoE (Đã bao gồm VAT)
693,000₫ 970,200₫
Camera IP UNV IPC3232LR3-VSPZ28-D
- 29%

Camera IP UNV IPC3232LR3-VSPZ28-D

Camera IP UNV IPC3232LR3-VSPZ28-D (Đã bao gồm VAT)
3,801,600₫ 5,322,240₫
Camera IP UNV IPC3612CR3-F28-A None-PoE
- 29%

Camera IP UNV IPC3612CR3-F28-A None-PoE

Camera IP UNV IPC3612CR3-F28-A None-PoE (Đã bao gồm VAT)
759,000₫ 1,062,600₫
Camera IP UNV IPC3612CR3-F28-A PoE
- 29%

Camera IP UNV IPC3612CR3-F28-A PoE

Camera IP WIFI UNV IPC3612CR3-F28-A PoE (Đã bao gồm VAT)
968,000₫ 1,355,200₫
Camera IP UNV IPC3612LB-SF28-A PoE
- 29%

Camera IP UNV IPC3612LB-SF28-A PoE

Camera IP IPC3612LB-SF28-A PoE (Đã bao gồm VAT)
1,210,000₫ 1,694,000₫
Camera IP WIFI UNV IPC2122SR3-F40W-D
- 29%

Camera IP WIFI UNV IPC2122SR3-F40W-D

Camera IP WIFI UNV IPC2122SR3-F40W-D (Đã bao gồm VAT)
1,540,000₫ 2,156,000₫
Camera IP WIFI UNV IPC322SR3-VSF28W-D
- 29%

Camera IP WIFI UNV IPC322SR3-VSF28W-D

Camera IP WIFI UNV IPC322SR3-VSF28W-D (Đã bao gồm VAT)
1,540,000₫ 2,156,000₫
Camera IPC2122CR3-F40-A
- 29%

Camera IPC2122CR3-F40-A

Camera IPC2122CR3-F40-A (Giá đã gồm VAT)
1,259,500₫ 1,763,300₫
Camera IPC2122LR3-PF40-C
- 29%

Camera IPC2122LR3-PF40-C

Camera IPC2122LR3-PF40-C (Giá đã gồm VAT)
1,760,000₫ 2,464,000₫
Camera IPC2122LR3-PF40-E
- 29%

Camera IPC2122LR3-PF40-E

Camera IPC2122LR3-PF40-E (Giá đã gồm VAT)
1,452,000₫ 2,032,800₫
Camera IPC322CR3-VSPF28-A
- 29%

Camera IPC322CR3-VSPF28-A

Camera IPC322CR3-VSPF28-A (Giá đã gồm VAT)
1,479,500₫ 2,071,300₫
Camera IPC322CR3-VSPF40-A
- 29%

Camera IPC322CR3-VSPF40-A

Camera IPC322CR3-VSPF40-A (Giá đã gồm VAT)
1,479,500₫ 2,071,300₫
Camera UNV IPC2122LB-SBF40-A
- 29%

Camera UNV IPC2122LB-SBF40-A

Camera UNV IPC2122LB-SBF40-A (Giá đã gồm VAT)
902,000₫ 1,262,800₫
Camera UNV IPC2122LB-SF40-A
- 29%

Camera UNV IPC2122LB-SF40-A

Camera UNV IPC2122LB-SBF40-A (Giá đã gồm VAT)
682,000₫ 954,800₫
Camera UNV IPC2C22CR6-PF40-A
- 29%

Camera UNV IPC2C22CR6-PF40-A

Camera UNV IPC2A23LB-F40K-A (Giá đã gồm VAT)
1,628,000₫ 2,279,200₫
Camera UNV IPC3612LB-SF28-A
- 29%

Camera UNV IPC3612LB-SF28-A

Camera UNV IPC3612LB-SF28-A (Giá đã gồm VAT)
902,000₫ 1,262,800₫
Đầu ghi hình IP UNV NVR301-04L-P4

Đầu ghi hình IP UNV NVR301-04L-P4

Đầu ghi UNV NVR301-04L-P4 (Giá đã gồm VAT)
3,410,000₫
Đầu ghi hình IP UNV NVR301-04LB

Đầu ghi hình IP UNV NVR301-04LB

Đầu ghi UNV NVR301-04LB (Giá đã gồm VAT)
2,000,000₫
Đầu ghi hình IP UNV NVR301-04LB-P4

Đầu ghi hình IP UNV NVR301-04LB-P4

Đầu ghi UNV NVR301-04LB-P4 (Giá đã gồm VAT)
3,410,000₫