HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CAMERA IP WIFI EZVIZ

HƯỚNG DẪN EZVIZ

01. Hướng dẫn tạo tài khoản EZVIZ 

   Hướng dẫn tạo tài khoản EZVIZ

 

02. Hướng dẫn cài đặt camera EZVIZ 

   Hướng dẫn cài đặt camera EZVIZ

 

03. Hướng dẫn cài đặt hệ thống báo động EZVIZ 

   Hướng dẫn cài đặt hệ thống báo động EZVIZ

 

04. Hướng dẫn chia sẻ camera EZVIZ cho người thân 

   Hướng dẫn chia sẽ camera EZVIZ

Bài viết cùng danh mục: