Đầu ghi hình IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Giảm

33%

 Đầu ghi hình IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1

Giảm

40%

 Đầu ghi hình IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2

Giảm

38%

 Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2

Giảm

41%

 Đầu ghi hình IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

Giảm

37%

 Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2

Giảm

36%

 Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4

Giảm

37%

 Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

Giảm

36%

 Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4

Giảm

36%

 Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

Giảm

35%

 Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

Giảm

35%

 Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

Giảm

36%

 Đầu ghi hình IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I8

Giảm

38%

 Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16

Giảm

35%

 Đầu ghi hình IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16

Giảm

36%

 Đầu ghi hình IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I16

Giảm

27%

 Đầu ghi hình IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I24

Giảm

34%

 Đầu ghi hình IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Giảm

36%

 Đầu ghi hình IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I24

Giảm

35%